ข่าวประชาสัมพันธ์


***ประกาศ... เลื่อนการรับสมัครนักเรียนม.1,ม.4 ปี 2563 ***
เลื่อนไปจนกว่าจะมีการประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป
นักเรียนสามารถลงทะเบียนในระบบไว้ก่อนได้ตามปกติ
ไม่ต้องพิมพ์ใบสมัครออกมา

!!!!! ปฏิทินรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 !!!!!

*** รายละเอียดเอกสารหลักฐานการสมัครและค่าบำรุงการศึกษา ***
ศึกษาได้ตามประเภทการสมัครด้านล่างนี้.....


ประกาศเรียกนักเรียนโควตาสำรองให้ได้สิทธิ์เป็นนักเรียนโควตาตัวจริง

ประเภทนักเรียนม.3 โรงเรียนเดิม ปีการศึกษา 2563คลิก


ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นม.4 ปีการศึกษา 2563

ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program (IEP) คลิก
ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program (IEP) ตัวสำรอง คลิก
ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMTE) คลิก
ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMTE) ตัวสำรองคลิก

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นม.1 ปีการศึกษา 2563

ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) คลิก
ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ตัวสำรอง คลิก
ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMTE) คลิก
ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMTE) ตัวสำรองคลิก


### ประกาศ...เรียนผู้ปกครอง ทุกท่านทราบ ###
กำหนดการในการรับนักเรียนยังคงปฏิบัติตามกำหนดเดิมโดยโรงเรียนมีมาตรการดังนี้
1. ทำการคัดกรองนักเรียนที่เข้ามาสอบคัดเลือกทุกคนโดยเครื่องวัดอุณหภูมิ เพื่อแยกห้องสอบ
2. นักเรียนที่มาสอบคัดเลือกต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกคน รวมทั้งผู้ปกครองที่นำนักเรียนมาสอบในโรงเรียน
ผู้ปกครองและนักเรียนเตรียมหน้ากากอนามัยมาเอง
3.โรงเรียนจัดเจลหรือแอลกอฮอล์ ให้นักเรียนทุกคนทำความสะอาดมือทุกคน ก่อนเข้าห้องสอบ


ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563
-ประเภทห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) คลิก
-ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คลิก

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อชั้น ม. 4 ปีการศึกษา 2563
-ประเภทห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program (IEP) คลิก
-ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คลิก


@ ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ชั้น ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2563

ม.1 - ประเภทห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) คลิก
ม.1 - ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (ISP) คลิก
ม.4 - ประเภทห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program (IEP) คลิก
ม.4 - ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (ISP) คลิก
-ประเภทนักเรียนชั้นม.3 โรงเรียนเดิม คลิก

ม.1,ม.4 - ประเภทห้องเรียนทั่วไป คลิก


* * * ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ ติดตามได้ที่เว็บไซต์ของโรงเรียน * * *
http://www.ddn.ac.th*** ถ้ามีปัญหาจะสอบถามเกี่ยวกับระเบียบการ หลักฐานการสมัคร สอบถามฝ่ายวิชาการ 0 3851 5011

>>>Line@ สอบถามปัญหาการกรอกใบสมัครออนไลน์

ท่านสามารถติดตามข่าวการรับสมัครได้ที่ Facebook ของโรงเรียนอีกช่องทางหนึ่ง