ข่าวประชาสัมพันธ์


!!!!! ปฏิทินรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562 !!!!!


-ประกาศเรียกรายงานตัวนักเรียนบัญชีสำรองเข้าเรียนต่อม.4 (ลำดับที่ 30-32) คลิก


-ประกาศเรียกรายงานตัวนักเรียนบัญชีสำรองเข้าเรียนต่อม.4 (ลำดับที่1-29)คลิก


ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นม.4 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2562

-ประเภทนักเรียนม.3 ทั่วไป คลิก
-ประเภทนักเรียนม.3 ทั่วไป (สำรอง)คลิก
-ประเภทนักเรียนม.3 โรงเรียนเดิม (โควตา) คลิก


ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าเรียนชั้นม.1 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2562

-ม.1/3 กลุ่มการเรียนวิทย์-คณิต(EIS) คลิก
-ม.1/4 กลุ่มการเรียนวิทย์-คณิต(EIS)คลิก
-ม.1/5 กลุ่มการเรียนวิทย์-คณิตคลิก
-ม.1/6 กลุ่มการเรียนวิทย-์คณิตคลิก


ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นม.1 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2562

-ม.1 ประเภทนักเรียนทั่วไป คลิก
-ม.1 ประเภทนักเรียนทั่วไป (สำรอง)คลิก
-ม.1 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ คลิก


ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562
-ประเภทห้องเรียนทั่วไป คลิก

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562
-ประเภทห้องเรียนทั่วไป คลิก
-ประเภทนักเรียนม.3 โรงเรียนเดิม(นักเรียนโควตา) คลิก


ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นม.1 ,ม.4 ปีการศึกษา 2562

-ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ คลิก
-ม.4 ประเภทความสามารถพิเศษ คลิก


ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 (ห้องเรียนทั่วไป) ปีการศึกษา 2562
-ประเภทความสามารถพิเศษ คลิก

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อชั้น ม.4 (ห้องเรียนทั่วไป) ปีการศึกษา 2562
-ประเภทความสามารถพิเศษ คลิก


@ ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ม.4 (ห้องเรียนทั่วไป) ปีการศึกษา 2562

@ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเข้าเรียนต่อชั้น ม.4
ประเภทนักเรียนม.3 โรงเรียนเดิม (นักเรียนโควต้า) ปีการศึกษา 2562ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นม.1 ปีการศึกษา 2562

ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) คลิก
ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ตัวสำรอง คลิก
ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (ISP) คลิก
ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (ISP) ตัวสำรองคลิก

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นม.4 ปีการศึกษา 2562

ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program (IEP) คลิก
ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program (IEP) ตัวสำรอง คลิก
ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (ISP) คลิก


* * * ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ ติดตามได้ที่เว็บไซต์ของโรงเรียน * * *
http://www.ddn.ac.thถ้ามีปัญหาจะสอบถามเกี่ยวกับระเบียบการ หลักฐานการสมัคร สอบถามฝ่ายวิชาการ 0 3851 5011
ท่านสามารถติดตามข่าวการรับสมัครได้ที่ Facebook ของโรงเรียนอีกช่องทางหนึ่ง