ข่าวประชาสัมพันธ์


*** เปิดให้ลงทะเบียนและพิมพ์ใบสมัครได้แล้ว ***

!!!!! ปฏิทินรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 !!!!!


@ ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ชั้น ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2563

ม.1 - ประเภทห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) คลิก
ม.1 - ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (ISP) คลิก
ม.4 - ประเภทห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program (IEP) คลิก
ม.4 - ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (ISP) คลิก
-ประเภทนักเรียนชั้นม.3 โรงเรียนเดิม คลิก

ม.1,ม.4 - ประเภทห้องเรียนทั่วไป คลิก


* * * ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ ติดตามได้ที่เว็บไซต์ของโรงเรียน * * *
http://www.ddn.ac.th*** ถ้ามีปัญหาจะสอบถามเกี่ยวกับระเบียบการ หลักฐานการสมัคร สอบถามฝ่ายวิชาการ 0 3851 5011

>>>Line@ สอบถามปัญหาการกรอกใบสมัครออนไลน์

ท่านสามารถติดตามข่าวการรับสมัครได้ที่ Facebook ของโรงเรียนอีกช่องทางหนึ่ง