ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าเรียนชั้นม.1 ตามกลุ่มการเรียน ปีการศึกษา 2563

-ม.1 ประเภทห้องเรียนปกติ คลิก

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าเรียนชั้นม.4 ตามกลุ่มการเรียน ปีการศึกษา 2563

-ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ คลิก

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นม.4 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2563

-ม.4 ประเภทนักเรียน ม.3 ทั่วไป คลิก
-ม.4 ประเภทนักเรียน ม.3 ทั่วไป (สำรอง)คลิก
-ม.4 ประเภทนักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม(โควตา) คลิก

ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกให้ดาวน์โหลดใบมอบตัว กรอกข้อมูลและนำเอกสารนี้มาในวันมอบตัวด้วย

*** ดาวน์โหลดใบมอบตัวนักเรียน ม.4 ***


ดาวน์โหลดใบแจ้งชำระเงินบำรุงการศึกษา ม.4 ระบบ TELLER PAYMENT

-กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-วิศวกรรม คลิก
-กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-วิทยาศาสตร์สุขภาพคลิก
-กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยีสมัยใหม่ คลิก
-กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์คลิก
-กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์คลิก
-กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ-ธุรกิจการค้าสมัยใหม่คลิก
-กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีนคลิก
-กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่นคลิก
-กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาเกาหลีคลิก
-กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ-บริการและท่องเที่ยวคลิก


ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นม.1 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2563

-ม.1 ประเภทนักเรียนทั่วไป คลิก
-ม.1 ประเภทนักเรียนทั่วไป (สำรอง)คลิก
-ม.1 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ คลิก

ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกให้ดาวน์โหลดใบมอบตัว กรอกข้อมูลและนำเอกสารนี้มาในวันมอบตัวด้วย

*** ดาวน์โหลดใบมอบตัวนักเรียนม.1 ม.4 ***


ดาวน์โหลดใบแจ้งชำระเงินบำรุงการศึกษา ม.1 ระบบ TELLER PAYMENT

-ม.1 กลุ่มการเรียน EIS คลิก
-ม.1 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ คลิก
-ม.1 กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ คลิก
-ม.1 กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน คลิก
-ม.1 กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น คลิก
-ม.1 กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ-บริการและท่องเที่ยว คลิก


-- ปฏิทินการรับนักเรียน ปี2563 --


* * * ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ ติดตามได้ที่เว็บไซต์ของโรงเรียน * * *
http://www.ddn.ac.th*** ถ้ามีปัญหาจะสอบถามเกี่ยวกับระเบียบการ หลักฐานการสมัคร
สอบถามฝ่ายวิชาการ 038-515011, 065-9601466

>>>Line@ สอบถามปัญหาการกรอกใบสมัครออนไลน์

ท่านสามารถติดตามข่าวการรับสมัครได้ที่ Facebook ของโรงเรียนอีกช่องทางหนึ่ง