ข่าวประชาสัมพันธ์


*** ระบบสมัครยังไม่เปิดให้ลงทะเบียน ***

*** ประกาศโรงเรียนดัดดรุณี รับสมัครนักเรียน ปี2564 ***
ประเภทห้องเรียนพิเศษ ม.1,ม.4 IEP/MEP/SMTE
รับสมัครวันที่ 19 - 23 มี.ค. 2564

ประเภทห้องเรียนทั่วไป ม.1,ม.4
รับสมัครวันที่ 24 - 27 เม.ย. 2564


-- ปฏิทินการรับนักเรียน ปี2564 --


* * * ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ ติดตามได้ที่เว็บไซต์ของโรงเรียน * * *
http://www.ddn.ac.th*** ถ้ามีปัญหาจะสอบถามเกี่ยวกับระเบียบการ หลักฐานการสมัคร
สอบถามฝ่ายวิชาการ 038-515011, 065-9601466

>>>Line@ สอบถามปัญหาการกรอกใบสมัครออนไลน์

ท่านสามารถติดตามข่าวการรับสมัครได้ที่ Facebook ของโรงเรียนอีกช่องทางหนึ่ง