ข่าวประชาสัมพันธ์


---ปิดระบบรับสมัครแล้ว---
***************************

ตารางสอบนักเรียนชั้น ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2563คลิก

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563
-ประเภททั่วไป คลิก
-ประเภทความสามารถพิเศษ คลิก

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าเรียนต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563
-ประเภททั่วไป คลิก
-ประเภทความสามารถพิเศษ คลิก


ติดตามสถานะการยื่นใบสมัครออนไลน์ได้ที่นี่
-ติดตามสถานะม.1 คลิกที่นี่
-ติดตามสถานะ ม.4 คลิกที่นี่
***สถานะผ่านเท่านั้นจึงจะมีสิทธิเข้าสอบได้***
นักเรียนที่สถานะผ่านแล้วให้เข้าระบบไปพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบได้เลย

***ประกาศ... การรับสมัครนักเรียนม.1,ม.4 ปี 2563 ***
ประเภททั่วไปและความสามารถพิเศษ
วันที่ 3 - 12 พฤษภาคม 2563 กรอกใบสมัครออนไลน์

หลักฐานประกอบการรับสมัครออนไลน์
1.สำเนาทะเบียนบ้าน
2.รูปถ่ายชุดนักเรียน
3.สำเนาคะแนน O-net

*** เอกสารทุกอย่างยื่นผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น ***


+++ แจ้งผู้สมัครทุกคน...โปรดเตรียมสำเนาหลักฐานนำส่งให้ทางโรงเรียนในวันที่มาสอบด้วย
สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน, บิดา,มารดา, ทะเบียนบ้าน, ปพ.1, คะแนน O-net
(อย่าลืม!!! ลงชื่อรับรองในสำเนาทั้งหมดด้วย)

!!!!! อ่านขั้นตอนการสมัครออนไลน์ !!!!!
-- ปฏิทินการรับนักเรียน ปี2563 --
-- อ่านคู่มือการใช้งานที่นี่ --


*** รายละเอียดเอกสารหลักฐานการสมัครและค่าบำรุงการศึกษา ***
ศึกษาได้ตามประเภทการสมัครด้านล่างนี้.....

@ ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ชั้น ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2563

ม.1,ม.4 - ประเภทห้องเรียนทั่วไป คลิก* * * ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ ติดตามได้ที่เว็บไซต์ของโรงเรียน * * *
http://www.ddn.ac.th*** ถ้ามีปัญหาจะสอบถามเกี่ยวกับระเบียบการ หลักฐานการสมัคร
สอบถามฝ่ายวิชาการ 038-515011, 065-9601466

>>>Line@ สอบถามปัญหาการกรอกใบสมัครออนไลน์

ท่านสามารถติดตามข่าวการรับสมัครได้ที่ Facebook ของโรงเรียนอีกช่องทางหนึ่ง