วิธีการใช้งานระบบ


ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร
1. เข้าเว็บไซด์กรอกใบสมัครออนไลน์ของโรงเรียนดัดดรุณี http://regis.ddn.ac.th
2. คลิกที่เมนู กรอกใบสมัคร ตามรูป
3. เมื่อเข้ามาที่ การกรอกใบสมัคร ให้กรอกข้อมูลตามความเป็นจริง ให้ครบทุกช่อง
    ถ้าช่องใดไม่มีข้อมูลให้ใช้เครื่องหมาย – แทน
    เมื่อกรอกข้อมูลครบทุกช่อง สมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ให้กดที่ปุ่ม สมัครสมาชิก
4. จะได้หน้าต่างที่เป็นการสรุปว่า ได้ทำการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว โดยให้นักเรียนจำ เลขประจำตัวประชาชน
    และ รหัสผ่าน ไว้ให้ดี เพราะจะนำมาใช้ในการเข้าสู่ระบบขั้นตอนการพิมพ์ใบสมัคร
1. เข้าสู่ระบบ ก่อนโดยดูจากภาพ
    ใส่ เลขประจำตัวประชาชน และ รหัสผ่าน เสร็จแล้วกดปุ่ม เข้าสู่ระบบ
2. ถ้าใส่ เลขประจำตัวประชาชน และ รหัสผ่าน ได้อย่างถูกต้องจะได้เมนูดังภาพ
3. ให้คลิกที่ พิมพ์ใบสมัคร จะได้ดังภาพ
    เลือกว่าพิมพ์ใบสมัครชั้นใด ( มัธยมศึกษาปีที่ 1 หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ) โดยการคลิกที่รูป
4. เลือกว่าต้องการ สมัครห้องเรียนใด โดยการคลิกที่รูป
5. ขั้นตอนต่อมา คลิกเลือก วันที่ต้องการมาสมัคร เสร็จแล้วกดปุ่ม บันทึกข้อมูล
6. เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อย จะมีหน้าต่างสรุป
    ขั้นตอนต่อมาให้กดปุ่ม เพื่อทำการพิมพ์ใบสมัคร
เป็นอันเสร็จขั้นตอนทั้งหมด...
[ นักเรียนอย่าลืมมาสมัครตามวันที่อยู่ในใบสมัคร]