ระบบพิมพ์ใบสมัครออนไลน์โรงเรียนดัดดรุณี : สพม.ฉะเชิงเทรา

*** ปิดระบบรับสมัครแล้ว ***

ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก

ขอให้เข้าระบบไปกรอกใบมอบตัวออนไลน์ล่วงหน้าก่อนถึงวันมอบตัวอย่างน้อย 1 วัน

  


  

เมื่อกรอกข้อมูลมอบตัวในระบบแล้ว อย่าลืมไปมอบตัวในวันโรงเรียนกำหนดด้วยนะครับ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2566
-ระดับชั้น ม.4 นักเรียนม.3 โรงเรียนเดิม (นักเรียนโควต้า)
-ระดับชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติ (นักเรียนทั่วไป)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2566
-ระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ (นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ)
-ระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ (นักเรียนทั่วไป)
-ระดับม.1 รายชื่อนักเรียนสำรอง ห้องเรียนปกติ (นักเรียนทั่วไป)
-รายละเอียดเพิ่มเติมการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ห้องปกติ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2566
-ระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ MEP
-ระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ SMTE
-ระดับชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ IEP
-ระดับชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ SMTE

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิสอบประจำปีการศึกษา 2566
-ระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ MEP
-ระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ SMTE
-ระดับชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ IEP
-ระดับชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ SMTE

ประกาศรับนักเรียนเข้าเรียนต่อประจำปีการศึกษา 2566
ห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.1
ห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.4
ห้องเรียนปกติ ระดับชั้น ม.1
ห้องเรียนปกติ ระดับชั้น ม.4


อ่านคู่มือการพิมพ์ใบสมัครที่นี่
คู่มือการพิมพ์ใบสมัคร


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

1. วิชาการโรงเรียนดัดดรุณี 038-515011, 065-9601466 (ในเวลาราชการ)
2. ท่านสามารถติดตามข่าวการรับสมัครได้ที่ Facebook ของโรงเรียนอีกช่องทางหนึ่ง
3. >>>Line@ สอบถามปัญหาการกรอกใบสมัครออนไลน์