คุณยังไม่ได้ทำการ Log in ระบบพิมพ์ใบสมัครนักเรียนออนไลน์ โรงเรียนดัดดรุณี : สพม.ฉะเชิงเทรา

ระบบพิมพ์ใบสมัครออนไลน์โรงเรียนดัดดรุณี : สพม.ฉะเชิงเทรา

ตรวจหลักฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

* หน้าเว็บนี้จะทำการโหลดใหม่อัตโนมัติภายใน 5 วินาที

ลำดับ
เลขที่ใบสมัคร
สมัครระดับชั้น
สถานะ
ดูข้อมูล