คุณยังไม่ได้ทำการ Log in ระบบพิมพ์ใบสมัครนักเรียนออนไลน์ โรงเรียนดัดดรุณี : สพม.ฉะเชิงเทรา

ระบบพิมพ์ใบสมัครออนไลน์โรงเรียนดัดดรุณี : สพม.ฉะเชิงเทรา

การกำหนดวันที่เปิดรับสมัคร

ลำดับ ห้องเรียน วันที่เริ่มประกาศ วันที่เริ่มรับสมัคร วันสิ้นสุดการรับสมัคร แก้ไข
1
ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program : MEP
1 ก.พ. 2566
14 ก.พ. 2566
18 ก.พ. 2566
2
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
1 ก.พ. 2566
14 ก.พ. 2566
18 ก.พ. 2566
3
ห้องเรียนปกติ ม.1
1 มี.ค. 2566
11 มี.ค. 2566
15 มี.ค. 2566
4
ห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program : IEP
1 ก.พ. 2566
14 ก.พ. 2566
18 ก.พ. 2566
5
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
1 ก.พ. 2566
14 ก.พ. 2566
18 ก.พ. 2566
6
ห้องเรียนปกติ ม.4
1 มี.ค. 2566
11 มี.ค. 2566
15 มี.ค. 2566